Tubitak Destekleri

image

Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanında öncü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini açığa çıkarmak, inovasyonu teşvik etmek ve Türkiye'yi küresel rekabetin zirvesine taşımak amacıyla 1963 yılında kurulmuştur. TÜBİTAK, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik olarak kalkınmasına yönelik bir dizi projeyi destekleyerek, ülkedeki bilim ve teknoloji potansiyelini harekete geçirmektedir.

TÜBİTAK’ın Görevleri ve Vizyonu:

TÜBİTAK, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve projeler yürütmektedir. Kurumun ana görevleri arasında bilimsel araştırmaları teşvik etmek, teknolojik yenilikleri desteklemek, Ar-Ge faaliyetlerini artırmak, bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağını geliştirmek ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak yer almaktadır.

TÜBİTAK’ın Sunduğu Destekler:

  • Araştırma ve Geliştirme Projeleri (Ar-Ge Projeleri): TÜBİTAK, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamu kurumları gibi kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen Ar-Ge projelerini finanse eder. Bu projeler, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

  • Doktora ve Yüksek Lisans Bursları: TÜBİTAK, Türkiye'nin gelecekteki bilim insanlarını desteklemek amacıyla doktora ve yüksek lisans bursları sağlar. Bu burslar, genç yeteneklerin nitelikli eğitim almalarını ve ülkenin Ar-Ge potansiyeline katkıda bulunmalarını sağlar.

  • Sanayi Doktora Programı: Sanayi Doktora Programı, sanayi kuruluşları ile üniversiteler arasında işbirliğini teşvik eder. Bu program, sanayi kuruluşlarında gerçekleştirilen Ar-Ge projelerine katkıda bulunan doktora öğrencilerine destek sağlar.

  • Uygulamalı Araştırma Projeleri (UAP): TÜBİTAK, iş dünyasına yönelik çözüm odaklı uygulamalı araştırma projelerini destekler. Bu projeler, işletmelerin rekabet güçlerini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla yürütülür.

Sonuç olarak, TÜBİTAK, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesini güçlendirmek, inovasyonu teşvik etmek ve ülkeyi küresel düzeyde rekabetçi bir konuma getirmek için önemli bir rol oynamaktadır. Kurumun sunduğu destekler, Türkiye'nin gelecekteki başarılarına ışık tutmaktadır ve ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini maksimum düzeyde kullanmasına yardımcı olmaktadır.

E-İhracat İhtiyaç Tespit Analizi